Sponsors

ENDE’2010 has been cosponsored by:

Japan Society of Maintenology
2-7-17 Ikenohata
Taito-ku, Tokyo
JAPAN 110-0008
Tel: 81-3-5814-5430
Fax: 81-3-5814-6705
E-mail: secretariat@jsm.or.jp
WWW: www.jsm.or.jp
E-journal: www.jsm.or.jp/ejam/

Oddział Szczeciński Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Al. Wojska Polskiego 67
70-478 Szczecin
tel./fax: +48 (91) 448 98 89
Email: biuro@sep.szczecin.pl
WWW: www.sep.szczecin.pl

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
w Szczecinie

Al. Wojska Polskiego 67
70-478 Szczecin
tel./fax: +48 (91) 433 83 05
tel.: +48 (91) 434 55 09
Email: biuro@not.szczecin.pl
WWW: www.not.szczecin.pl

ZAPOL grupa reklamowa
al. Piastów 42
71-062 Szczecin
tel./fax: +48 (91) 435 19 13
tel.: +48 (91) 435 19 00
Email: zapol@zapol.com.pl
WWW: www.zapol.com.pl

Technika Obliczeniowa
ul. Oboźna 11
30-011 Kraków
tel.: +48 (12) 630 49 60
fax: +48 (12) 632 17 80
Email: info@tobl.com.pl
WWW: www.tobl.krakow.pl

Elektromont S.A.
ul. Wiejska 29
58-506 Jelenia Góra
WWW: www.elektromont.pl
Oddział w Szczecinie
ul. Obotrycka 14b
71-684 Szczecin
tel.: +48 (91) 424 44 80